TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Monitoring - értékelés


Biztos Kezdet házak értékelése

A projekt során az alábbi részfeladatokat látta el a cég:

·         Gyermekek fejlődésének tesztelését lehetővé tevő értékelési eszközrendszer kialakítása

·         Feltáró kvalitatív vizsgálat

·         Online felmérés

·         Meglévő adatok másodelemzése, dokumentumelemzés

A rendelkezésre álló rövid időtáv[1] ugyan korlátokat állított az átfogó értékelés elé, ugyanakkor így is sor került:

1.)    Hat – előzetes szempontok alapján kiválasztott - helyszínen (Katymár, Mélykút, Hernádszentandrás, Baktakék, Baktalórántháza, Nyírmada) kvalitatív vizsgálatra, amelynek keretében minden egyes helyszínen részben strukturált interjút készítettünk a Gyerekház vezetőjével, illetve a ház mentorával, strukturált interjút a Gyerekház két munkatársával, illetve ahol lehetett védőnővel, polgármesterrel és helyi szakemberrel is, valamint kiscsoportos interjúkat folytattunk le a szülőkkel.

2.)    Egy olyan mérőeszköz kidolgozására, amely 22 és 36 hónap közötti gyermekek fejlődési állapotát méri. A kidolgozott mérőeszköz, egy pilot vizsgálat keretében, két településen került kipróbálásra, hét 22 és 28 hónap közötti gyermek bevonásával.

3.)    Egy online lekérdezésre, amelynek keretében 100 Biztos Kezdet Gyermekház vezetőjét kérdeztük a gyermekház működéséről, szakmai munkájáról.

4.)    A dokrendszer adatszolgáltatói felületének vizsgálatára. Ennek keretében egyrészt azt vizsgáltuk, hogy a felület mennyire használható a Gyerekház munkatársainak, a mentorok és a programgazda szemszögéből, másrészt a számunkra átadott két (gyermek és szülői) adatbázis másodelemzésével az adatok kutatási és értékelési célú felhasználhatóságát is vizsgáltuk.

Az értékelés[2] során elkészült produktumok:

-          interjúk és kiscsoportos beszélgetések gépelt anyaga

-          kisgyermekek fejlődését vizsgáló mérőeszköz

-          online adatbázis a BK házak működéséről

-          online adatfelvétel kérdőíve

-          öt tanulmány:

o   Németh Szilvia: A kvalitatív vizsgálat eredményeinek a bemutatása

o   Zágon Mária: A Biztos Kezdet Gyerekházakban látott foglalkozások megfigyelésének tapasztalatai

o   Gyenge Zsuzsanna: Biztos Kezdet-fejlődésmérő megfigyelési lap kidolgozása és kipróbálása 24-36 hónapos gyermekekről

o   Lannert Judit: Biztos Kezdet házak online lekérdezésének gyorsjelentése

o   Kaderják Anita-Vince Dániel: A Biztos Kezdet Gyerekházak dokrendszerének elemzése

 

Az értékelő team tagjai közt pszichológus, fejlesztő pedagógus, szociológus és közgazdász egyaránt képviseltette magát.

A kutatási zárójelentést itt olvashatják.

 


[1]A projekt időtartama 2015 február 1-április 30.

[2]Fontos kihangsúlyozni, hogy sem az időtáv, sem az elérhető adatok minősége nem tette lehetővé egy klasszikus értékelés elvégzését, ahol a program hatását érdemben mérni tudtuk volna. Ehhez a megfelelő időtávon túl kontrollcsoport bevonására is szükség lett volna, amely mind időben, mind pénzben meghaladta volna a projekt lehetőségeit.

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 


T-Tudok a PISA 2015 konferencián Szlovákiában

Németh Szilvia, a T-Tudok igazgatója is előad a jövő héten Pozsonyban szervezett Our tower of education will stand or fall? című PISA konferencián, ahol a kreativitás és kritikai gondolkozás szerepéről fog beszélni, és arról, hogyan fejleszthetők ezek a képességek az oktatásban. A konferenciát a  Hanns-Seidel Alapítvány és a Bél Mátyás Intézet szervezi.


Megjelent a Public Education in Hungary: Facts and Figures 2014/2015 kötet

A Public Education in Hungary: Facts and Figures címet viselő angol nyelvű kiadvány azt a célt szolgálja, hogy a külföldi érdeklődők (szakemberek és újságírók) megismerkedhessenek a hazai oktatásügy alapvető tényeivel

Kattintson ide a teljes kiadványért!


Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréning Gyergyóremetén

Paul Collard a Creativity, Culture and Education (CCE) igazgatója és Németh Szilvia a T-TUDOK Zrt. ügyvezető igazgatója 2016.szeptember 27.-étől október 4.-éig Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréninget tartottak a   gyergyóremetei Fráter György Általános Iskolában. 


”The International Conference on the Fostering and Development of Talent”

Németh Szilvia, a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. ügyvezető igazgatója 2016. szeptember 13.-án előadást tartott a ”The International Conference on the Fostering and Development of Talent” elnevezésű nemzetközi konferencián Pozsonyban. A szekcióban kiemelt figyelmet kapott a T-TUDOK Zrt. által adaptált Kreatív Partnerség Magyarország program sikere.

média-jelenlét


Tanulópénz: Elindult Lannert Judit oktatáskutató blogja!

Oktatáskutatóként létezem majdnem harminc éve. Blogomban aktuális problémákat boncolgatok a tények segítségével. Mindig is nagyon érdekelt, hogy mi miért történik, és hogyan lehetne jobban csinálni. Tanulni ugyanis nagyon jó dolog, de mintha a mai iskola éppen el akarná venni a kedvünket tőle. Remélem ezzel a bloggal egy kicsit hozzájárulhatok ahhoz, hogy újra ráérezzünk a tanulás örömére és a hibáinkból is tanulva ne fizessünk túl sok tanulópénzt.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu