TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Nemzetközi projektek


Leonardo TOI - Common goals Common ways

 Egy szakiskolai tanárok által könnyen kezelhető, skót eredetű, kockázatelemző eszköz, illetve ennek használati know-how-ja, amely abban nyújt segítséget a pedagógusoknak, hogy időről időre felmérjék, milyen kockázatokkal jár diákjaik jövője szempontjából az a helyzet, amelyben az aktuális pillanatban vannak, és tisztában legyenek a beavatkozási lehetőségekkel (Risk-matrix). Úgy nevezett multi-agency megközelítést alkalmaz, és a gyermeket holisztikus szempontból tekinti. Az eszköz a resilience theory-t veszi alapul, amely szerint a súlyos problémák nem feltétlenül végződnek negatív eredménnyel a gyermekek számára, mert akár egy-két protektív tényező is képes a problémák ellensúlyozására. A gyermekek pedig kellően rugalmasak ahhoz, hogy maradandó következmények nélkül vészeljenek át nehéz időszakokat is.

Az oktatás, a munka és a szociális partnerszervezetek világa közötti kapcsolatrendszer, vagyis a szakiskolák körül kialakítható, lokális támogató hálózat németországi és skóciai mintái – amelyek alapos megismerése után hasonló funkciójú helyi hálózatok kialakulását kívánjuk ösztönözni Magyarországon. (Partnership-building). Az adaptáció céljai egy olyan kézikönyv létrehozása, melynek alkalmazásával megvalósítható:

 

·         az iskola és a munka világa közötti kapcsolat erősítése és a hazai szakképzés duális jellegének támogatása,

·         a jelenleginél megalapozottabb pályaválasztás, illetve a tanulmányi sikeresség erősítése a szakképzésben,

·         a hátrányos helyzetű tanulók hatékonyabb támogatása és

·         a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése 

 

Az általános alapképzésből tudás- és képességhiányokkal, valamint alacsony motivációs szinttel kikerülő fiatalokkal foglalkozik a müncheni partner intézmény. Ott hosszú évek óta rugalmas, és szigorú minőségbiztosítási rendszerrel támogatott felzárkóztató program működik, melynek egyik fontos szereplője a Bildungsbegleiter, aki a képzésbe való belépés pillanatától felelősen támogatja, kíséri végig a rábízott tanulókat egészen a munkahelyre való belépésig, akár azon túl is egy ideig. A projekt keretében kísérletet teszünk egy hasonló szerepkör definiálására, a szükséges know-how leírására, valamint a partner intézményekben a kipróbálásra.

 

Olyan lengyelországi jó gyakorlatok, amelyek mintákat adnak ahhoz, hogy a többségi oktatás keretében miként lehet figyelembe venni a kulturális kisebbségek eltérő sajátosságait – elősegítve ezzel a kisebbséghez tartozó – különösen a roma – fiatalok sikerességét a szakképzésben – az elméleti ismereteket nyújtó iskolákban és a munka világához kapcsolódó gyakorlóhelyeken egyaránt.

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 


T-Tudok a PISA 2015 konferencián Szlovákiában

Németh Szilvia, a T-Tudok igazgatója is előad a jövő héten Pozsonyban szervezett Our tower of education will stand or fall? című PISA konferencián, ahol a kreativitás és kritikai gondolkozás szerepéről fog beszélni, és arról, hogyan fejleszthetők ezek a képességek az oktatásban. A konferenciát a  Hanns-Seidel Alapítvány és a Bél Mátyás Intézet szervezi.


Megjelent a Public Education in Hungary: Facts and Figures 2014/2015 kötet

A Public Education in Hungary: Facts and Figures címet viselő angol nyelvű kiadvány azt a célt szolgálja, hogy a külföldi érdeklődők (szakemberek és újságírók) megismerkedhessenek a hazai oktatásügy alapvető tényeivel

Kattintson ide a teljes kiadványért!


Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréning Gyergyóremetén

Paul Collard a Creativity, Culture and Education (CCE) igazgatója és Németh Szilvia a T-TUDOK Zrt. ügyvezető igazgatója 2016.szeptember 27.-étől október 4.-éig Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréninget tartottak a   gyergyóremetei Fráter György Általános Iskolában. 


”The International Conference on the Fostering and Development of Talent”

Németh Szilvia, a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. ügyvezető igazgatója 2016. szeptember 13.-án előadást tartott a ”The International Conference on the Fostering and Development of Talent” elnevezésű nemzetközi konferencián Pozsonyban. A szekcióban kiemelt figyelmet kapott a T-TUDOK Zrt. által adaptált Kreatív Partnerség Magyarország program sikere.

média-jelenlét


Tanulópénz: Elindult Lannert Judit oktatáskutató blogja!

Oktatáskutatóként létezem majdnem harminc éve. Blogomban aktuális problémákat boncolgatok a tények segítségével. Mindig is nagyon érdekelt, hogy mi miért történik, és hogyan lehetne jobban csinálni. Tanulni ugyanis nagyon jó dolog, de mintha a mai iskola éppen el akarná venni a kedvünket tőle. Remélem ezzel a bloggal egy kicsit hozzájárulhatok ahhoz, hogy újra ráérezzünk a tanulás örömére és a hibáinkból is tanulva ne fizessünk túl sok tanulópénzt.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu