TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Nemzetközi projektek


OECD CERI Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlődésének Mérése Projekt

Bár abban széleskörű egyetértés van, hogy a formális oktatásnak támogatnia kell a kreativitás és a kritikai gondolkozás képességek fejlesztését, kevés nyomát látjuk annak, hogy a rendszer részévé vált volna ez a fajta gyakorlat. Ennek az egyik oka az lehet, hogy ezek a kompetenciák nem értékelhetőek a legtöbb oktatási rendszerben jelen lévő hagyományos módszerekkel, ami nem motiválja a pedagógusokat arra, hogy figyelmet fordítsanak erre a területre. Egy másik kapcsolódó ok, hogy az egyetértés ellenére még mindig nem világos, hogy  a pedagógusok hogyan tudják előhívni, láttatni ezeket a képességeket, ezért nem is részei a tananyagnak.

Az OECD CERI kutatómunkája azon a megállapításon alapul, hogy egy olyan keretrendszer kidolgozása, ami a kreativitás és kritikai gondokozás képességek értékelésére koncentrál, segíteni fog a pedagógusoknak és a diákoknak ezen képességek fejlesztésében, mivel pontosítja, hogy mit értünk ezek alatt a képességek alatt, mik a fejlesztés lehetséges módjai, és hogyan lehet láthatóvá tenni az ezekben való fejlődést.

vissza  


hírek

Új Kreatív Partnerség könyv

Megjelent 2018 júniusában a pécsi Kreatív Partnerség matematika pilot programjának és beválásának ismertetése egy gyönyörű könyvben. A kötet különlegessége, hogy a programban az osztályteremben a pedagógusokkal együttműködő művészeket és műveiket is meg lehet ismerni. Ajánljuk mindenkinek szeretettel!


Kreatív Partnerség a Ludwig Múzeumban

A Ludwig múzeumban Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek címmel egy kiállítás nyílt, ami március 18-ig látogatható ingyenesen. A kiállítás egy négyéves nemzetközi program (CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme) eredményeit mutatja be a közönségnek, melynek célja, hogy megismertesse a művészekkel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot, és támogasson olyan, különféle közösségek bevonásával megvalósuló projekteket, amelyek hatékony megoldást keresnek egy-egy aktuális társadalmi problémára.

média-jelenlét

A drog és az iskola felelőssége

A szegregátumban élő általános iskolások drogfogyasztását felmérő kutatásunk eredményeit foglalja össze egy bizonyos aspektusból Lannert Judit Tanulópénz blogjának új bejegyzése, ami a Kölöknet oldalon is olvasható.


Nem a tehetséggondozást kellene sulykolni

Lannert Judit az Új Egyenlőségben beszélt a magyar közoktatás gondjairól.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu