TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Oktatáspolitika


Az oktatási ágazat kutatási, fejlesztési és innovációs rendszerének elemzése

A 2009-es év második felében a Tárki-Tudok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megrendelésére átfogó kutatást végzett a magyarországi oktatási rendszert érintő kutatás-fejlesztés-innováció témakörében a TÁMOP 3.1.1 program részeként. A téma aktualitását az Európai Unióban fontos irányelvként mőködő egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) az elmúlt évek társadalmi-gazdasági változásai közepette különösen felértékelődő szerepe adta.
A tanulmány kitér az oktatási ágazat alapvető jellemzőire a kutatás, fejlesztés és innováció perspektívájából, majd az ágazat K+F+I rendszerének fogalmi és stratégiai keretét járja körül. Ezután a rendszer szereplőinek felsorolásán túl a humán erőforrás helyzetéről és a nyilvánosságról és fórumairól is szó esik. Külön fejezet foglalkozik az oktatási ágazat K+F+I rendszerének irányításával és finanszírozásával. Az ezt követő részben a rendszer főbb kvalitatív és kvantitatív jellemzőit taglaljuk és az ágazati innovációt konkrét példákon át is illusztráljuk. A tanulmány végén az innováció keletkezését, felismerését és terjedését támogató és akadályozó mechanizmusokat próbáljuk feltárni és javaslatokat is teszünk egy leendő oktatási kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia számára. Az elemzés egyaránt támaszkodik a meglévő stratégiai és szabályozási dokumentumokra, és a vonatkozó szakirodalom elemzésére. Felhasználtuk a meglévőadatbázisokat és több mint 40 mélyinterjú valamint egy fókuszcsoportos beszélgetés is készült azokkal a szereplőkkel, akik fontos szerepet játszanak az oktatási ágazat kutatási, fejlesztési, innovációs és tudásmenedzsment rendszerében.
A hazai innovációs rendszerről nemrég készült egy OECD elemzés, és léteznek neveléstudományi munkák, ugyanakkor a magyar oktatási K+F+I rendszerről még nem készült ilyen átfogó jelentés. Jelen kutatásban a hazai helyzetet bemutató tanulmány mellet egy önálló nemzetközi helyzetképet összegző anyag és további esettanulmányok is készültek. A kutatás zárótanulmánya itt a nemzetközi tanulmány pedig itt érhető el. A TÁMOP program teljes anyaga az OFI honlapján olvasható.

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 

média-jelenlét


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu