TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

PISA és OKM másodelemzések


A felülemelkedő (reziliens) tanulók teljesítményét befolyásoló tényezők az Országos Kompetenciamérés adatai alapján

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy hosszú távon hogyan hat a tanári értékelés a tanulók teszteredményeire, és a pedagógusi értékelés szignifikánsan eltér-e a reziliens tanulók körében. Az elemzés alapját az Országos kompetenciamérés adatai jelentik, ahol összekapcsoltuk ugyanazon populáció több mérési évből származó (2009, 2011, 2013) adatait (a 2013-ban 10. évfolyamosok adatait a 2011-es 8. évfolyamos, és 2009-es 6. évfolyamos adataikkal). A szakirodalom alapján azt feltételeztük, hogy a rezilienciát egyaránt befolyásolja a tanuló egyéni képessége, a család támogatása, a kora gyermekkori nevelésben való részvétel, a pedagógus értékelése és a tanulótársak. Feltételeztük, hogy a hátrányos helyzetű tanulók esetében ott, ahol a szülők sokat foglalkoznak a gyerekkel, legalább három évig járatták óvodába, ott nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyermek túl tud emelkedni a kedvezőtlen anyagi háttér adta korlátokon. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a pedagógus hatását is. Feltételeztük, hogy amennyiben a tanári értékelés eltér a valós teljesítménytől, akkor az beindíthatja a Pygmalion vagy Gólem hatást, vagyis a magasabb értékelés növelni, az alacsonyabb értékelés rontani fogja a jövőbeni teljesítményt, és ezáltal a tanulási motivációt is befolyásolhatja.

Kutatásunk eredménye, hogy a pedagógus és az iskola erőteljesen befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét. Minél inkább következetes, kritérium orientált és előítéletmentes az értékelés, annál inkább megnő az esélye annak, hogy a hátrányosabb helyzetű tanulók is motivált és jól tanuló diákok legyenek, vagyis reziliensek. Sajnos ennek a fordítottja is igaz, a nem megfelelő értékelési gyakorlat tanulók sokaságát terelheti „parkolópályára”. A nem megfelelő értékelés elbátortalanítja a tanulót, demotiválja és leszoktatja arról, hogy erőfeszítéseket tegyen.

A tanulmány itt olvasható.

vissza  


hírek


Kreatív Partnerség a Ludwig Múzeumban

A Ludwig múzeumban Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek címmel egy kiállítás nyílt, ami március 18-ig látogatható ingyenesen. A kiállítás egy négyéves nemzetközi program (CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme) eredményeit mutatja be a közönségnek, melynek célja, hogy megismertesse a művészekkel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot, és támogasson olyan, különféle közösségek bevonásával megvalósuló projekteket, amelyek hatékony megoldást keresnek egy-egy aktuális társadalmi problémára.

A kiállításon látható a Művészek az osztályteremben projekt is, ahol neves művészek Németh Szilvia (T-Tudok, Kreatív Partnerség) irányításával három hónapig két budapesti iskolában dolgoztak együtt a gyerekkel és a pedagógusokkal. A kiállításon egyaránt láthatóak a projekt eredményei, maga a folyamat és a művészek reflexiói a mai magyar oktatásra. Ajánljuk minden szülőnek és pedagógusnak, akik kíváncsiak rá, mit hoznak ki a művészek a mai magyar iskolából és milyen is az iskola az ő szemüvegükön át.

média-jelenlét


Nem a tehetséggondozást kellene sulykolni

Lannert Judit az Új Egyenlőségben beszélt a magyar közoktatás gondjairól.


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu