TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Társadalmi befogadás


A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai működésének feltérképezésére a Tárki-Tudok Zrt. kutatást végzett a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztályának megrendelésére, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Korai Intervenciós Központok fejlesztése c. programja keretében a 2008. júniustól decemberig tartó időszakban.
A kutatás célja a kora-gyermekkori intervenció teljes rendszerének átfogó feltárása volt, az ellátás valamennyi szereplőjének elérésével, így a védőnőkön, háziorvosokon át, a kórházak koraszülött intenzív osztályai, a diagnosztika f? színtereként szolgáló szakértői bizottságok vezetői és a fejlesztésben részt vevő intézmények szakemberei is bekerültek a felmérésbe. Emellett az érintett szülők bevonása is fontos célként jelent meg a kutatásban, ?k a fejlesztő intézményeken, kórházakon keresztül anonim módon váltak elérhetővé. A minél teljesebb kép érdekében egyaránt alkalmaztunk kvalitatív és kvantitatív eszközöket. Interjúk készültek, postai és online kérdőíveket küldtünk ki, fókuszcsoportos beszélgetéseket szerveztünk és a kapcsolódó dokumentumok elemzése is a feltárás szerves részét képezte.

A korai intervenció a sérült vagy koraszülött csecsemők illetve kisgyermekek 0-5/7 éves korig terjedő ellátását jelenti, a probléma felismerésétől és jelzésétől, a diagnosztizáláson át a terápiás foglalkozásokig. A fejlesztésre szorulók száma csupán becsülhető, mivel a rászorultság kritériuma értelmezhető szűkebben vagy tágabban is, ráadásul nem minden rászoruló kerül be az ellátásba, továbbá összesített adatok sem állnak rendelkezésre. A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy az érintett populáció nagyságára becslés készült. Az elérhető statisztikák illetve a kutatás során a szülői és védőnői adatok alapján kb. 10 ezerre becsülhető az összes korai fejlesztésre szoruló gyermek száma az országban. A korai fejlesztést és rehabilitációt végző intézmények kétharmadának adatai alapján ebből kb. 6000 gyermek kerül ellátásba, így nagyságrendileg a rászoruló gyermekek harminc százaléka ellátatlan. A kutatás másik fontos eredménye az ellátó rendszer területi egyenlőtlenségének számszerősített feltárása. Budapest és vidék között hatalmas a különbség: miközben az érintett korosztály mintegy 15 százaléka él a fővárosban, mégis a sérült gyermekek több mint fele Budapesten kap ellátást. Ugyanakkor a kutatás azt is feltárta, hogy fejlődés is tapasztalható ezen a területen az utóbbi években és felmutathatóak fővárosi és vidéki jó gyakorlatok is.

A kutatás egyik fő eredménye tehát maga a feltárás, a korai ellátást nyújtó intézmények fellistázása. Ezen felül sor került a vizsgálat során a működés főbb problémáinak elemzésére és az intézményrendszer korszerűsítésére is javaslatokat tettünk. A kutatás során elkészült egy 400 oldalas zárótanulmány egy 50 oldalas vezetői összefoglalóval, több adatbázis és 12 háttértanulmány.

A tanulmány összefoglalója itt olvasható. (A zárótanulmány elérhető az FSZK honlapján, valamint a többi produktum is betekintésre elkérhető ugyanitt.)

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 


T-Tudok a PISA 2015 konferencián Szlovákiában

Németh Szilvia, a T-Tudok igazgatója is előad a jövő héten Pozsonyban szervezett Our tower of education will stand or fall? című PISA konferencián, ahol a kreativitás és kritikai gondolkozás szerepéről fog beszélni, és arról, hogyan fejleszthetők ezek a képességek az oktatásban. A konferenciát a  Hanns-Seidel Alapítvány és a Bél Mátyás Intézet szervezi.


Megjelent a Public Education in Hungary: Facts and Figures 2014/2015 kötet

A Public Education in Hungary: Facts and Figures címet viselő angol nyelvű kiadvány azt a célt szolgálja, hogy a külföldi érdeklődők (szakemberek és újságírók) megismerkedhessenek a hazai oktatásügy alapvető tényeivel

Kattintson ide a teljes kiadványért!


Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréning Gyergyóremetén

Paul Collard a Creativity, Culture and Education (CCE) igazgatója és Németh Szilvia a T-TUDOK Zrt. ügyvezető igazgatója 2016.szeptember 27.-étől október 4.-éig Kreatív Partnerség programindító művész és tanártréninget tartottak a   gyergyóremetei Fráter György Általános Iskolában. 


”The International Conference on the Fostering and Development of Talent”

Németh Szilvia, a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. ügyvezető igazgatója 2016. szeptember 13.-án előadást tartott a ”The International Conference on the Fostering and Development of Talent” elnevezésű nemzetközi konferencián Pozsonyban. A szekcióban kiemelt figyelmet kapott a T-TUDOK Zrt. által adaptált Kreatív Partnerség Magyarország program sikere.

média-jelenlét


Tanulópénz: Elindult Lannert Judit oktatáskutató blogja!

Oktatáskutatóként létezem majdnem harminc éve. Blogomban aktuális problémákat boncolgatok a tények segítségével. Mindig is nagyon érdekelt, hogy mi miért történik, és hogyan lehetne jobban csinálni. Tanulni ugyanis nagyon jó dolog, de mintha a mai iskola éppen el akarná venni a kedvünket tőle. Remélem ezzel a bloggal egy kicsit hozzájárulhatok ahhoz, hogy újra ráérezzünk a tanulás örömére és a hibáinkból is tanulva ne fizessünk túl sok tanulópénzt.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu