TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Társadalmi befogadás


Diszkrimináció a közigazgatásban

A kutatás fókuszában álló lakossági csoportok véleményének és tapasztalatainak feltérképezése kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes használatával történt. Adatgyűjtésünket az elmúlt öt évben jelzett közigazgatási diszkriminatív esetek, esetleírások dokumentumelemzésével egészítettük ki. A védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokat érintő problémákat heterogén lakossági fókuszcsoportos beszélgetéseken illetve egyéni életútinterjúk segítségével tártuk fel. Az önkormányzati kutatás során helyi önkormányzati strukturált megfigyelésekkel, strukturált ügyintézői interjúkkal, illetve ügyfelekkel készült gyorsinterjúk segítségével gyűjtöttünk adatokat, valamint a települések esélyegyenlőségi dokumentumait elemeztük.

A két kutatási altéma egymást kiegészítő tartalommal bírt: míg az első a felhasználói oldal tapasztalatainak, attitűdjeinek és az egyes helyi intézkedéseknek az egyéni életre kifejtett hatását volt hivatott összegyűjteni és elemezni, addig a második téma a helyi önkormányzatok működési és döntési mechanizmusait, s azok helyi és tágabb értelemben vett társadalmi hatását vette górcső alá. Az előadás tárgya, a kutatás fő eredményeinek a bemutatása.

 Lakossági kutatási eredmények

Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban

A lakossági fókuszcsoportos beszélgetések és interjúk kvalitatív elemzése

A diszkriminatív esetek dokumentumelemzése

Kutatási jelentés 1. – A ColoRom Közhasznú Egyesület és a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. tanulmánya

Kutatási jelentés 2. – Az Ipsos Zrt. tanulmánya

Önkormányzati kutatási eredmények

A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten

 
 
 

vissza  


hírek


Kreatív Partnerség a Ludwig Múzeumban

A Ludwig múzeumban Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek címmel egy kiállítás nyílt, ami március 18-ig látogatható ingyenesen. A kiállítás egy négyéves nemzetközi program (CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme) eredményeit mutatja be a közönségnek, melynek célja, hogy megismertesse a művészekkel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot, és támogasson olyan, különféle közösségek bevonásával megvalósuló projekteket, amelyek hatékony megoldást keresnek egy-egy aktuális társadalmi problémára.

A kiállításon látható a Művészek az osztályteremben projekt is, ahol neves művészek Németh Szilvia (T-Tudok, Kreatív Partnerség) irányításával három hónapig két budapesti iskolában dolgoztak együtt a gyerekkel és a pedagógusokkal. A kiállításon egyaránt láthatóak a projekt eredményei, maga a folyamat és a művészek reflexiói a mai magyar oktatásra. Ajánljuk minden szülőnek és pedagógusnak, akik kíváncsiak rá, mit hoznak ki a művészek a mai magyar iskolából és milyen is az iskola az ő szemüvegükön át.

média-jelenlét


Nem a tehetséggondozást kellene sulykolni

Lannert Judit az Új Egyenlőségben beszélt a magyar közoktatás gondjairól.


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu