TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Társadalmi befogadás


Diszkrimináció a közigazgatásban

A kutatás fókuszában álló lakossági csoportok véleményének és tapasztalatainak feltérképezése kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes használatával történt. Adatgyűjtésünket az elmúlt öt évben jelzett közigazgatási diszkriminatív esetek, esetleírások dokumentumelemzésével egészítettük ki. A védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokat érintő problémákat heterogén lakossági fókuszcsoportos beszélgetéseken illetve egyéni életútinterjúk segítségével tártuk fel. Az önkormányzati kutatás során helyi önkormányzati strukturált megfigyelésekkel, strukturált ügyintézői interjúkkal, illetve ügyfelekkel készült gyorsinterjúk segítségével gyűjtöttünk adatokat, valamint a települések esélyegyenlőségi dokumentumait elemeztük.

A két kutatási altéma egymást kiegészítő tartalommal bírt: míg az első a felhasználói oldal tapasztalatainak, attitűdjeinek és az egyes helyi intézkedéseknek az egyéni életre kifejtett hatását volt hivatott összegyűjteni és elemezni, addig a második téma a helyi önkormányzatok működési és döntési mechanizmusait, s azok helyi és tágabb értelemben vett társadalmi hatását vette górcső alá. Az előadás tárgya, a kutatás fő eredményeinek a bemutatása.

 Lakossági kutatási eredmények

Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban

A lakossági fókuszcsoportos beszélgetések és interjúk kvalitatív elemzése

A diszkriminatív esetek dokumentumelemzése

Kutatási jelentés 1. – A ColoRom Közhasznú Egyesület és a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. tanulmánya

Kutatási jelentés 2. – Az Ipsos Zrt. tanulmánya

Önkormányzati kutatási eredmények

A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten

 
 
 

vissza  


hírek


Művészek és tanárok együttműködése - Országos kulturális fórum Bukarestben

Németh Szilvia október 27-én fő előadóként vett részt a román Culture and Education szervezet által szervezett országos fórumon, melynek fő témája a művészek és pedagógusok iskolai együttműködése volt az oktatás színvonalának növelése érdekében, valamint kiemelt  figyelem irányult a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak motiváció-növelési, és kompetenciafejlesztési lehetőségeire. 

Németh Szilvia a fórumon részletesen bemutatta a T-Tudok Zrt. Kreatív Partnerség programjának Gyergyóremetén működő projektjét, valamint a további fejlesztési lehetőségeket,

melyeket az OECD kreativitásfejlesztési 

programjában való részvétel kínált.  

A teljes program itt található:

 http://culturaineducatie.ro/forumulcie-2017/program/


Kiállítás nyílik a Kreatív Partnerség és a Ludwig Múzeum közös iskolai projektjének keretében

A tavaszi félévben a Ludwig Múzeum művészei bekapcsolódtak a T-Tudok Kretaív Partnerség projektjébe, és a diákokkal együtt tanultak és alkottak az osztálytermekben! 

média-jelenlét


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu